Logo

Viste vum Syndicat des Eaux du Sud

Eis Schüler vun der 4G-CM waren den 25. Januar 2023 am Kader vun der "option développement durable" mat der "Fondation Raoul Follereau" op Koerich den Syndicat des Eaux du Sud besichen fir alles iwwer d'Waasser an d'virtuellt Waasser ze léieren.