Logo

SES – remise du label 2

Den 23. Oktober war déi 3. Editioun vum Sustainable Entrepreneurial School Day an de Rives de Clausen op där Lëtzebuerger Schoulen ausgezeechent goufe fir hiert Engagement de Schüler géigeniwwer an de Beräicher Orientatioun, ekonomesch Nohaltegkeet, Entreprenariat souwéi finanziellt a wirtschaftlecht Allgemengwëssen.

De Fieldgen ass houfreg nach eemol de Label 2 krut ze hunn. Besonnesch di mir ons ervir am Beräich vun der Orientatioun a vun der Nohaltegkeet, wou mir onse SchülerInnen all Joer op een néits sëllege verschidden Aktivitéiten ubidden.

Galerie photo