Logo

Innovativ Schoulen

Am Kader vum Projet Bildung am Dialog -  Innovativ Schoulen, kenn der hei de Film gesinn, deen bei der Visitt vum Minister Claude Meisch entstanen ass.

Innovativ Schoulen -  Fieldgen