Logo

Digital Clean Up

Du hues nach en alen Handy Doheem ?
Oder eng Tablette, déi net méi geet ?
Oder ee Computer, dee net méi gebraucht gëtt ?

Bréng et no der Ouschtervakanz mat an d’Schoul !

(Déi gesammelt Apparater sinn fir Digital Inclusion)

Téléchargement(s)