Logo

DC3AV – Diplomiwwerreechung

Den 28. Februar 2023 kruten eis Schüler vun der DC3AV an der Philharmonie hiren DAP-Ofschloss-Diplom (2022-23) vum Grand-Duc héritier iwwerreecht, a Presenz vun de Ministeren Meisch an Engel. Dës Feier gouf vun der Chambre de commerce an der Chambre des salariés organiséiert. Eis Felicitatiounen!

Galerie photo