Schoulkantin

Wat kascht e Menü an der Kantin ?

E komplette Menü mat Entrée, Haaptplat, Dessert kascht 4,60 €, wéi an all Schoulkantin.

Bezuelt ee mat Suen an der Kantin ?

Neen, dKantin an d‘Cafeteria huele keng boer Suen. Et bezilt een säin Iessen dee Moment, wou ee reservéiert (an der Porte oder einfach iwwer Internet).

Wéi kann ee säi Menü reservéieren ?

Et kann een säin Iessen am viraus reservéieren, souguer e puer Wochen am viraus, entweder un de Schalteren an der Entrée vum Fieldgen oder op de Passerellen oder einfach via Internet.

Gëtt et och e vegetaresche Menü an der Kantin ?

An der Kantin hunn d’Schüler de Choix tëschent engem Haaptplat mat Fleesch (ausser freides), e Fëschplat an engem vegetareschen Iessen, mä et kann een sech och all Dag e groussen Zalotenteller un der Saladbar zesummestellen.

Wéi ass et wann een Allergien oder Intoleranzen huet ?

Op eiser Internetsäit kann ee fir all Plat d’Lescht mat den Allergene gesinn. Wann een Allergien oder Intoleranzen huet, kann een och säin eegent Iesse matbréngen an et an enger Mikrowell waarm maachen.

Kritt een och déi zweet Mëttesstonn gutt z’iessen ?

Jo, vu que datt een um Fieldgen säin Iessen am viraus reservéiert (virun 8 Auer moies), kritt jiddereen dat, wat e bestallt huet.

Wat fir eng Ëmbaute sinn um Fieldgen geplangt ?

De Fieldgen huet ugefaangen, eng nei Kantin ze bauen, déi fir d’Rentrée 2022 fäerdeg ass.