27052020

Mir felicitéieren der 2C-ACDEG

Projet 2020 vun der ANLU

Responsabilité et transparence : étendue et pertinence, indicateurs, pratiques et mise en application à la lumière des ODD n°12, 16 et de l’Accord de Paris sur le climat

D’2C-A an d’2C-CDEG hunn dëst Joer beim Projet matgemaach. Si hunn déi 1. an déi 2. Plaz beluecht.

Mir félicitéieren hinnen fir dat supert Resultat a fir hieren Asaz fir eng méi nohalteg Welt.