14122019

Chrėschtbasar 2019

Samschdes, den 14. Dezember 2019 vun 11h bis 18h

Den Erléis ass fir:

  • CSI Lëtzebuerg
  • ONG Vatelot

Wann Dir net kënnt op de Basar kommen, géife mir äis iwwer en Don freeën un d'ONG Vatelot
CCPL IBAN LU23 1111 0098 7174 0000 mat der Mentioun „Don Chrëschtbasar EPF 2019"