15122018

Chrėschtbasar 2018

Samschdes, den 15. Dezember 2018 vun 11h bis 18h

Den Erléis ass fir:

  • Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg asbl
  • ONG Vatelot - Foyer pour enfants des rues (Kinshasa, RDC)


Wann Dir net kënnt op de Basar kommen, géife mir äis iwwer en Don freeën un d'ONG Vatelot

CCPL IBAN LU23 1111 0098 7174 0000 mat der Mentioun „Don Chrëschtbasar EPF 2018"