News

22032019

Découvrez un webdocumentaire tourné au Fieldgen sur l'orientation en classe de 4e classique

27042019

- Samedi 27 avril 2019 de 9h à 12h30 (dernière entrée à 12h)

- Mardi 30 avril 2019 de 16h à 19h30 (dernière entrée à 19h)

03102018
EcoBox - de lëtzebuerger Pfand-System fir d'Mathuelen vun Iessen
Projet am Kader vun School Futures - de Fieldgen, eng nohalteg Schoul

Vum 8. Oktober un lancéiere mir,...